معدن سرب و روی و باریت مهدی آباد از سال 1329 سابقه شناسایی و مطالعات زمین شناسی و اکتشافی دارد و در حال حاضر با توجه به ذخیره برآورد شده به عنوان سومین معدن ذخیره سرب و روی دنیا شناخته می شود.
طرح سرمایه گذاری احداث کارنجات فرآوری معدن سرب و روی مهدی آباد با ظرفیت 800 هزار تن کنسانتره روی با عیار متوسط 30 درصد (معادل آن) و تامین و انتقال زیرساخت های مورد نیاز و تولید محصول ، بهره برداری ، نگهداری و فروش محصولات تولیدی پروژه از سال 1396 به شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد واگذاری گردیده است.

99

باطله برداری
(میلیون تن)

4

ماده معدنی اکسیدی
(میلیون تن)

36

ماده معدنی سولفیدی
(هزار تن)

44

درصد پیشرفت کل طرح

97

درصد پیشرفت فاز یک طرح

طرح سرمایه گذاری سرب و روی مهدی آباد